Är microcement godkänt i badrum? Vi har svaret

När du planerar att renovera ditt badrum med microcement är en av de första frågorna som dyker upp: påverkar detta min “microcement badrum försäkring” eller "är microcement godkänt? Vi ger dig klara besked.

Är microcement godkänt i badrum? Vi har svaret

Skriven:

Senast uppdaterad:

Är microcement godkänt i badrum? Vi har svaret

Befintligt badrum

Om man planerar att applicera microcement i ett befintligt badrum är det några saker man bör tänka på.

Vad menas med befintligt badrum

Ett befintligt badrum är det badrum som redan finns i en bostad vid tidpunkten för en bostadsaffär eller renoveringsprojekt, till skillnad från ett nytt badrum som är nybyggt eller totalrenoverat.

Att tänka på när microcement läggs i befintligt badrum

Innan applicering av microcement i ett äldre badrum ska badrummet kontrolleras för att försäkra sig om att det inte finns skador eller läckage som kan leda till krav på fullständig renovering. Anlita en besiktningsman för att göra en statusbesiktning av badrummeteller be entreprenören om ett utlåtande.

Det är även viktigt att entreprenören som utför renoveringsarbetet har:

 • Adekvat försäkringsskydd

 • Behörigheter

 • F-skattebevis

 • Referenser

Vi underlättar för dig att ta emot offerter från olika hantverkare så att du har möjlighet att jämföra och göra ett välgrundat val. Självklart har vi noggrant granskat och kvalitetssäkrat alla hantverkare som finns tillgängliga genom vår tjänst.

Är det godkänt att lägga microcement i befintligt badrum

Ja. I Sverige räknas microcement endast som ett ytskikt, likt kakel och klinker, och behöver därför inte i sig godkännas; det är tätskiktet under som måste vara godkänt för att skydda hemmet mot fuktskador.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska ytskikt i våtrum vara rengörbara och inte bidra till mikrobiell tillväxt. Kontrollera därför med din microcementleverantör att produkten uppfyller dessa krav. Vi rekommenderar att välja en svensk leverantör för bästa kvalitet och säkerhet.

6:5336 Rengörbarhet. I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar vara utformade för att enkelt kunna hållas rena och för att förhindra mikrobiell tillväxt.

Vad gäller för min hemförsäkring när jag lägger microcement i ett befintligt badrum?

Under förutsättning att badrummet efter renovering med microcement uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) krav på städbarhet för ytskikt i våtrum, renoveringen utförs fackmannamässigt och i övrigt inte påverkar badrummets konstruktion så påverkar detta inte din försäkring.

Nytt badrum

Om man istället planerar att applicera microcement i ett nytt badrum finns det en annan uppsättning faktorer att tänka på.

Vad menas med nytt badrum

Ett nytt badrum avser en helt ny konstruktion eller en totalrenovering där tätskikt, ytskikt coh installationer byts ut. Detta skiljer sig från en enkel uppfräschning eller renovering.

Att tänka på när microcement läggs i nytt badrum

Att korrekt installera microcement i ett nytt badrum innebär först och främst att verifiera att det finns ett godkänt och korrekt installerat tätskikt.

Det är också viktigt att noggrant följa monteringsanvisningarna från leverantören av tätskiktet. Normalt sett bör man applicera en fästmassa som rekommenderas av tätskiktsleverantören innan man påbörjar installationen av microcementen.

Det är även viktigt att entreprenören som utför samtliga arbeten har:

 • Adekvat försäkringsskydd

 • Behörigheter

 • F-skattebevis

 • Referenser

Att hitta rätt entreprenör kan vara en utmaning, men vi gör det enklare för dig att begära in offerter från kvalificerade hantverkare. Du har möjlighet att jämföra olika alternativ för att fatta ett genomtänkt beslut. Alla hantverkare som är tillgängliga via microcement.se har genomgått en noggrann kvalitetskontroll.

Är det godkänt att lägga microcement i nytt badrum

Ja. I Sverige räknas microcement endast som ett ytskikt, likt kakel och klinker, och behöver därför inte i sig godkännas; det är tätskiktet under som måste vara godkänt för att skydda hemmet mot fuktskador.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska ytskikt i våtrum vara rengörbara och inte bidra till mikrobiell tillväxt. Kontrollera därför med din microcementleverantör att produkten uppfyller dessa krav. Vi rekommenderar att välja en svensk leverantör för bästa kvalitet och säkerhet.

6:5336 Rengörbarhet. I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar vara utformade för att enkelt kunna hållas rena och för att förhindra mikrobiell tillväxt.

Vad gäller för min hemförsäkring när jag lägger microcement i nytt badrum

Under förutsättning att badrummet uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) krav på nya våtrum och arbetet utförs fackmannamässigt påverkar det inte försäkringen att välja microcement som ytskikt istället för t ex. kakel, klinker eller plastmatta.

Verkliga fall: Microcement och försäkringsbeslut

För att belysa hur allt detta fungerar i praktiken, låt oss titta på några verkliga fall där microcement och försäkringsbeslut spelat en roll.

 • I ett fall täckte försäkringen kostnaden för återställande av badrummet efter att microcementen inte hade bundit korrekt till underlaget på grund av hantverkarens misstag.

 • En annan situation involverade ett vattenskada där tätskiktet under microcementen inte hade installeras rätt, och försäkringen hjälpte till att bekosta de nödvändiga reparationerna.

 • I ett exempel täcktes inte skador som uppkommit på grund av användarens egna försök till reparationer då detta bröt mot försäkringsavtalets villkor.

 • Ett försäkringsbolag vägrade först täcka skador efter att en läcka uppstått bakom microcementen, men efter att fackmannamässig dokumentation presenterades visade det sig att felet låg hos produktleverantören och försäkringen trädde då i kraft.

 • Korrekt installation av microcement och tätskikt, bevisat genom certifierade hantverkares dokumentation och underskrifter, var avgörande i ett fall där försäkringsbolaget krävde bevis för att täcka skadorna.

 • En fullständig dokumentation över arbetsprocessen, inklusive bilder och materialkvitton, underlättade utbetalningsprocessen hos försäkringsbolaget i fall där skador inträffat.

Ordlista

Innan vi börjar, låt oss gå igenom några viktiga termer.

Tätskikt

Ett tätskikt är en vattentät barriär som förhindrar vatteninträngning till områden som inte är avsedda att hantera fukt, såsom underliggande konstruktionsmaterial eller angränsande utrymmen. I våtrum är det en kritisk komponent som skyddar byggnaden från potentiella vattenskador. Ett korrekt installerat och underhållet tätskikt är en förutsättning för att försäkringsbolagen ska täcka eventuella vattenskador som kan uppstå.

Ytskikt

Ytskiktet är det översta lagret av ett golv eller en vägg som är synligt och direkt påverkat av daglig användning. I badrummet är det ytskiktet som ger rummet dess estetiska utseende samtidigt som det bidrar till rummets funktionalitet. Microcement används ofta som ytskikt i badrum på grund av dess vattenresistenta egenskaper och moderna utseende.

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler, förkortat BBR, är de föreskrifter och allmänna råd som styr hur byggnadsverk ska utformas. BBR innehåller bestämmelser om våtrum specifikt. Att följa dessa regler är avgörande för att säkerställa ett säkert och "godkänt" badrum.

Byggkeramikrådet (BKR)

Byggkeramikrådet (BKR) är en svensk branschorganisation som arbetar för att främja korrekt användning av keramiska plattor och tillhörande produkter i byggbranschen.

Golvbranschens VåtrumsKontroll (GVK)

GVK är en branschorganisation som arbetar för säkra våtrum genom att erbjuda certifieringar och utbildningar för hantverkare. De har också utarbetat riktlinjer och regler för korrekt utförande av våtrumsarbeten.

Våtrumskontroll (MVK)

MVK är en del av ett system för kvalitetssäkring av våtrumsarbeten. Kontrollen syftar till att säkerställa att alla våtrumsinstallationer är korrekt utförda och att materialen som används uppfyller de nödvändiga standarderna för att motverka fuktskador.

Kvalitetsdokument

Kvalitetsdokument är handlingar som intygar att ett våtrumsarbete är utfört enligt Boverkets regler. De kan inkludera certifikat, garantier och protokoll från kontroller. För våtrumsarbeten är dessa dokument avgörande för att bevisa att arbetet är utfört korrekt, vilket är en förutsättning för att försäkringsskyddet ska gälla.

Fackmannamässigt utfört arbete

Fackmannamässigt utfört arbete innebär att arbetet har genomförts av en yrkesperson med relevant utbildning, erfarenhet och behörighet. Detta säkerställer att arbetet uppfyller gällande branschstandarder, byggregler och försäkringsbolagens krav. Fackmannamässighet innebär även att hantverkaren använder rätt material och metoder för att undvika framtida problem som fuktskador, mögel eller konstruktionsfel. Korrekt dokumentation av arbetet, såsom arbetsbeskrivningar, foton och garantier, är också en del av ett fackmannamässigt arbete och är viktigt för att säkerställa att försäkringsskyddet gäller.

Sammanfattning

Att applicera microcement i badrum, oavsett om det är befintligt eller nytt, kräver noggrann planering och förståelse för både byggregler och försäkringskrav. Genom att följa dessa riktlinjer och anlita certifierade hantverkare kan du njuta av ett vackert och hållbart badrum utan att oroa dig för eventuella försäkringsproblem.

Att renovera eller bygga ett badrum kan vara en stor investering, men genom att göra det på rätt sätt kan du också skapa stort värde för ditt hem. Oavsett om du väljer att använda microcement eller något annat material, kommer en välplanerad och korrekt utförd renovering att ge dig ett badrum som du kan njuta av i många år framöver.

Genom att använda vår offertjänst kan du enkelt begära in och jämföra offerter från olika microcement-specialister. Välj den entreprenör som ger dig störst förtroende. Samtliga företag som är anslutna till tjänsten har genomgått en noggrann kvalitetskontroll.

Vanliga frågor

 • Ja, det går utmärkt att applicera microcement direkt på tätskikt. Men, det är viktigt att notera att de flesta tillverkare av tätskikt förordar att deras specifika fästmassa används innan microcementetn appliceras. Anledningen till detta är att tillverkarna vill säkerställa att det nya materialet som läggs ovanpå inte påverkar tätskiktets funktion negativt.

 • Nej, det är inte ett krav att ha kvalitetsdokument. Om du inte kan få ett sådant dokument från din hantverkare, eftersom till exempel Byggkeramikrådet (BKR) endast utfärdar kvalitetsdokument för keramiska material, så är det helt okej. De flesta försäkringsbolag accepterar annan dokumentation som bekräftar att arbetet har utförts av en hantverkare med rätt utbildning och behörigheter. Det viktiga är att arbetet är gjort på ett fackmannamässigt sätt och följer Boverkets regler.

Vad behöver du hjälp med?

Gör som 300+ redan har gjort. Välj en kategori och fyll i formuläret så får du kostnadsfria offerter från proffs på microcement nära dig.

Få offerter