Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2 februari 2024

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Microcement.se tar din personliga integritet på allvar och skyddar dina personuppgifter. Det svenska företaget Konkral AB är ansvarigt för dina personuppgifter och följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Kontakta Microcement.se för frågor om hantering av dina personuppgifter:

Microcement.se (Konkral AB)
Organisationsnummer: 556900-6512
Adress: Kosterögatan 15, 211 24 Malmö, Sverige
[email protected]

I denna policy förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter, inklusive insamling, användning och skydd, samt dina rättigheter. Vi vidtar kontinuerliga åtgärder för att skydda dina uppgifter enligt GDPR och våra interna riktlinjer.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter du ger oss när du begär offerter, blir affärsförmedlare, prenumererar på nyhetsbrev, eller ansluter ditt företag till vår tjänst. I många fall finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men det förekommer ibland att vi har upptäckt dig via vår rutinmässiga omvärldsbevakning eller inhämtat från källor såsom partners och andra register.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Microcement.se samlar in ett antal personuppgifter som är nödvändiga för att du som användare ska kunna använda viktiga funktioner i tjänsten microcement.se Personuppgifter räknas som alla typer av uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan redogör vi för olika sammanhang där Microcement.se samlar in samt använder olika personuppgifter och vilka typer av personuppgifter som berörs.

För att vi skall kunna hantera kundserviceärenden som du är inblandad samlar vi in namn, personnummer, e-post, telefonnummer och korrespondens.

För att göra det möjligt för dig att använda Microcemnet.ses olika digitala tjänster behöver vi tillgång till ditt namn, e-postadress, telefonnummer och address.

För att vi skall kunna ta kontakt med dig gällande en förfrågan som du påbörjat att beskriva, men inte slutfört, samlar vi in din e-post.

För att vi skall kunna göra utskick av nyhetsbrev, erbjudanden samt marknadsföring som rör microcement.se samlar vi in namn, e-postadress och telefonnummer. Du kan när som helst välja att avprenumerera på nyhetsbrevet.

För att vi skall kunna skicka ut information via e-post som rör din inblandning i Microcement.ses digitala tjänster samlar vi in e-postadress. Dessa utskick kan exempelvis gälla när du som företag matchas mot, förfrågningar om att bli tillagd som kontakt på Microcement.se, förfrågningar att bjudas in som affärsförmedlare på Microcement.se.

Dina rättigheter till rättelse och radering av personuppgifter

Som registrerad användare i microcement.se har du rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Som registrerad användare i microcement.se har du även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data och personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att vi skall kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. När du väljer att avsluta din prenumeration på våra utskick för marknadsföring behandlas dina uppgifter för att förhindra att du får fortsatt marknadsföring från oss.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att behöva dela personuppgifterna med andra bolag i syfte att hantera fakturering (såsom att skapa, skicka och driva in fakturor).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Samtliga av dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vi vidtar samtliga rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Användning av cookies

På vår webbsida microcement.se används så kallade cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessions cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Vi använder cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på microcement.se. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra digitala tjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra digitala tjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i denna policy från tid till annan för att följa ändrade lagkrav eller hur vi behandlar personuppgifter. Vid större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att kontakta dig innan förändringarna träder i kraft.